مواد غذایی این گروه، علاوه بر پروتیین، دو ریز مغذی آهن و روی را نیز دارا است، به همین دلیل برای رشد و خون سازی در بدن لازم و ضروری هستند. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: پزشکی

مواد غذایی این گروه، علاوه بر پروتیین، دو ریز مغذی آهن و روی را نیز دارا است، به همین دلیل برای رشد و خون سازی در بدن لازم و ضروری هستند.

-
کلید واژه ها: مواد غذایی - تخم مرغ - مصرف