سرمربی السد : حق ما این نبود و ما بهتر از پرسپولیس بازی کردیم ؛ اتمسفر بازی به سود قرمزها بود

پارس فوتبال

سرمربی السد : حق ما این نبود و ما بهتر از پرسپولیس بازی کردیم ؛ اتمسفر بازی به سود قرمزها بود


چاپ   ایمیل