صنایع دستی؛ هنر زنان و مردان بلوچ

تصاویر، صنایع دستی هنر زنان و مردان بلوچ را نشان می دهد که با استفاده از برگ های درختچه داز(نخل وحشی) در بلوچستان ساخته می شود. - * 2 * 6 *
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی

چابهار- تصاویر، صنایع دستی هنر زنان و مردان بلوچ را نشان می دهد که با استفاده از برگ های درختچه داز(نخل وحشی) در بلوچستان ساخته می شود.

- * 2 * 6 *
کلید واژه ها: صنایع دستی - بلوچ - مردان - زنان - بلوچستان - نشان


چاپ   ایمیل