عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه

در خصوص یکی از بندهای اعلام شده با عنوان شرح وظایف MCMC

 یکی از اصول منطق : عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه

کارشناس اول مرکز پایش

در هر شیفت یک نفر کارشناس با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های پرستاری یا فوریتهای پزشکی به عنوان کارشناس اول انجام وظایف مرتبط با اعزام و نقل و انتقالات بیماران و همکاری با سایر کارشناسان و کارکنان مرکز را برعهده خواهد داشت .

  1. یکی از بند های شرح وظایف کارشناس اول مرکز پایش : همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناس 2 حسب موقعیت و لزوم می باشد که با توجه به اینکه کارشناس یک می بایست حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های پرستاری یا فوریتهای پزشکی داشته باشد و در رابطه با کارشناس دوم نیز این دو مدرک تحصیلی لحاظ گردیده است لذا با اصول منطق در تضاد نیست .

کارشناس دوم مرکز پایش

در هر شیفت یک نفر کارشناس با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های پرستاری یا فوریتهای پزشکی یا امداد در سوانح به عنوان کارشناس دوم انجام وظایف مرتبط با حوادث غیر مترقبه و بحران ساز و همکاری با سایر کارشناسان و کارکنان مرکز را برعهده خواهد داشت .

  1. یکی از بند های شرح وظایف کارشناس اول مرکز پایش : همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناس 1 حسب موقعیت و لزوم می باشد که با توجه به اینکه کارشناس دوم می بایست حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های پرستاری یا فوریتهای پزشکی یا امداد در سوانح داشته باشد لذا مطابق نوشته های قبلی که گفته شد کارشناس یک می بایست حداقل دارای مدرک کارشناس پرستاری و یا کارشناس فورت های پزشکی باشد افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی امداد در سوانح دارند نمی توانند این بند از شرح وظایف را اجرا نمایند و درخواست اجرای این بند از شرح وظایف با اصول منطق در تضاد می باشد و به روایتی ساده تر کاری غیر منطقی از پرسنل خواسته شده است.

همه مردم در انجام بهینه ماموریت‌های اورژانس مسئولیت دارند

به گزارش«قدس آنلاین» الهام امین زاده روز پنجشنبه در بازدید نوروزی خود از سازمان اورژانس در جمع کارکنان و کارشناسان اورژانس افزود: آموزش شهروندان درباره نحوه همکاری با کارکنان اورژانس و نیز خودورهای اورژانسی بسیار مهم است و آموزش در این خصوص باید رایگان از طریق صدا وسیما انجام شود که یکی از مهمترین آموزش های همگانی حسوب می شود.
وی اظهار داشت: در بازدید از اورژانس یکی از مطالبی که از سوی مسوولان اورژانس مورد تاکید قرار گرفت، کمبود کارکنان و تجهیزات است که به عنوان دستیار ویژه رییس جمهوری موارد مطرح شده در این بازدید را پیگیری خواهم کرد.
امین زاده تاکید کرد: کمک نیروی انتظامی و شهرداری به عنوان اینکه شهرداری در مبلمان شهری خود اورژانس را ببیند نیز یکی از مواردی بود که از سوی مسوولان اورژانس مطرح شد.
وی گفت: اورژانس به دلیل خدماتی که در جامعه انجام می دهد نیازمند حمایت جدی دولت است که این خدمات شامل حمایت اجتماعی و حقوقی است.
دستیار وی‍ژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: یکی از مواردی که از سوی مسوولان اورژانس مطرح شد، کشته شدن نیروهای اورژانس در حین ماموریت است که این افراد جانباز یا شهید قلمداد نمی شوند و این امر یکی از مطالبات جدی کارکنان اورژانس است که در این خصوص از ما خواسته شد که آنها را یاری کنیم.
امین زاده ادامه داد: تعدادی از نیروهای اورژانس در حین انجام ماموریت قطع نخاع شدند که به گفته مسوولان اورژانس هیچ گونه مستمری دریافت نمی کنند که باید برای آنها فکری شودو
دستیار وی‍ژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی همچنین از مسوولان اورژانس خواست، چنین مواردی را برای پیگیری بصورت مکتوب به او ارائه دهند.